Al Munsiyah

Al Munsiyah
شارع النجاح، Al Munsiyah, حي
Riyadh 11564
Saudi Arabia